SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

TOLOTRA – ANTOKA (GARANTIE PAR SIGNATURE INDIVIDUELLE (GSI)

TOLOTRA – ANTOKA (GARANTIE PAR SIGNATURE INDIVIDUELLE (GSI) TOLOTRA – ANTOKA (GARANTIE PAR SIGNATURE INDIVIDUELLE (GSI)
 • Inona no tolotra azonay hanampiana anao?

 • Inona avy ireo tombontsoa ho azonao?

 • Ahoana no atao?

 • Ho aniza?


 • Inona no tolotra azonay hanampiana anao?

  Te-hampitombo ny kitapom-bola ampiasainao ve ianao sa te hanamora ny fahazoanao ny findramam-bola amin’ny Banky? Ny ANTOKA ARA-BOLAN’NY SOLIDIS no vahaolana mety aminao, mba ahafahanao mindram-bola amin’ny banky. Ho Famenon’ny antoka hoan’ireo orinasa mpampindram-bola, misy ihany koa fanampiana ara-teknika etsy andan’izany.

 • Inona avy ireo tombontsoa ho azonao?

  • TOMBOM-BAROTRA: Miaraka amin’ny antoka SOLIDIS, tandrovy tsara ny fahafahanao ara-bola.
  • AZO ANTOKA: Azo itokisana  ny findramam-bolanao amin’ny banky miaraka amin’ny fanohanan’ny SOLIDIS.
  • ANTOKA/TOSIKA: SOLIDIS dia manaraka anao amin’ireo dingana rehetra andalovana. Manome toro-hevitra amin’ny fikirakiran’ny antontan-taratasy fangatahana eny amin’ny banky.
  • HAINGANA: Nohon’ny fahatsoran’ny dingana arahina, ny antoka dia ahafahana manafohy ny fe-potoana amoahana ny vola tianao indramina.
 • Ahoana no atao?

 • Ho aniza?

  Orinasa madinika sy salantsalany ara-dalàna na tsy ara-dalàna kanefa vonona ny hampanara-dalàna ny asan’iziy ireo, hifanaraka amin’ny fanadihadiana ny antontan-taratasim-pangatahana aty aminay.