SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

1. Garantie Partielle de Portefeuille (GPP)

1. Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) 1. Garantie Partielle de Portefeuille (GPP)
 • Inona no tolotra azonay hanampiana anao?

 • Inona avy ireo tombotsoa ho azonao?

 • Inona avy ireo dingana?

 • Ho an’iza?


 • Inona no tolotra azonay hanampiana anao?

  Natokana hoan’ireo banky sy orinasa mpampindram-bola izay miara-miombon’antoka  amin’ny SOLIDIS ity tolotra ity, noho ny hananan’izy ireo traikefa manokana momba ny fandalinana ny fampindramam-bola. Manana alalana hisolo tena  an’i SOLIDIS izy ireo, araka izany, amin’ny fanomezana antoka hoan’ireo orinasa madinika sy salantsalany manjifa ao aminy mba hampiroboroboan’izy ireo ny asany sy ny kitapom-bolan’izy ireo.

 • Inona avy ireo tombotsoa ho azonao?

  Ireo adidinay:

  FIANTOHANA: Amin’ny maha-fitaovana ara-bola azy, SOLIDIS dia miantoka ny famerenana soa aman-tsara ny trosa nomena an’ireo orinasa madinika sy salantsalany amin’ny alalan’ny fanomezana antoka ara-bola.
  FIARAHA-MIZAKA NY SAMPONA: mety hitranga amin’ireo findramam-bola nangatahin’ireo orinasa mba hanamorana ny famatsiam-bola azy ireo sy handraisana anjaran feno amin’ny fampandrosoana ny tontolon’ny fandraharahana.

  MITOMBONA ARY AZO ANTOKA: Mba hanamorana ny fandinihina ny fangatahana iray,  dia tokony ho tsara rafitra izany. SOLIDIS dia mandray anjara betsaka amin’ny fandinihana ny dosié eo amin’ny resaka fisafidianana,, fanombanana ary fanarahana rehefa handrafitra ny antotan-taratasim-pamatsiam-bola.
  MITSINJO LAVITRA: manatsara  ny fifandraisana eo amin’ny Orinasa mpamatsy vola sy ny Orinasa amin’ny fisokafana amin’ny karazana mpanjifa vaovao.

 • Inona avy ireo dingana?

  Firafitry ny ANTOKA :

  FOMBA FIASA: voafehin’ny fifanarahana nosoniavin’ny roa tonta ny fiaraha-miasan’ny  SOLIDIS sy ireo orinasa mpiray ombon’antoka aminy.
  FIANTRAIKAN’NY FIANTOHANA : Ny antoka SOLIDIS dia antoka ara-bola izay mora ahodina kokoa na afindra, raha mitaha amin’ny antoka tena misy mahazatra. Natokana ho an’ireo orinasa mpiray ombon’antoka  amin’ny SOLIDIS io karazana antoka io mba hanatsara kokoa ny famehezana ny risika mety hitranga sy hampiroboroboana ny hetsika ara-barotrin’ireo mpiray ombon’antoka aminy.

 • Ho an’iza?

  Orinasa madinika sy salantsalany (MPME)