SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

antoka mivantana

antoka mivantana antoka mivantana
 • Inona no azonay omena anao?

 • Inona avy ireo tombotsoanao?

 • Ho aniza?

 • Ahoana no atao?


 • Inona no azonay omena anao?

  Te hiaro ireo fifanarahana ara-barotrao ve ianao?

  Te hametraka endrika fifampitokisana amin’ireo mpiray ombon’antoka aminao ve ianao?

  Te hamoaka vola misimisy kokoa mba hanohanana ny fitrandrahanao ve ianao?

  Te hanana antoka hoan’ny tsenam-barotra na tolo-barotra iray ve ianao?

  Miaraka amin’ny ANTOKA MIVANTANA an’ny SOLIDIS, ianao dia mahazo fanarahana manokana ary mivantana amin’ny lafiny fanekena ara-bola mba hiarovana ireo fifanarahana ara-barotrao ary mba hanamorana ny fahazoanao tsenam-barotra na miankina na tsy miankina ary amin’ny fepetra hafa nohon’ny an’ny Banky.

 • Inona avy ireo tombotsoanao?

  • HAINGANA: Ny valin-teninay dia ho azonao farafahaelany ao anatin’ny 7 andro aorian’ny nametrahana ny fangatahana
  • AFAKA MIFANINANA: tsy misy fidirana antsehatrin’ny Banky
  • FIAROVANA: antokin’ny fiarovana hoan’ireo mpiray ombon’antoka aminao ny amin’ny fizotra tsaran’ny fanantanterahana ny fifanarahana/tsenam-barotra, ny fahavitana tsara ny asa.
  • MITSITSY: ny antokanay dia ahafahanao manana fitantanam-bola tsaratsara kokoa
  • VOATOKANA:ny antokanay dia natao hifanaraka amin’ireo filanao na ny tsotra indrindra na ny sarotra indrindra.
 • Ho aniza?

  • PME, PMI efa ara-dalàna
  • PME, PMI efa nijoro 6 volana fara-fahakeliny
 • Ahoana no atao?

  Inona avy ireo fandaharana?

  • Tahan’ny antoka: 100% ny tetibola nekenao
  • Tetibola ifanekena: hatramin’ny 500 millions MGA
  • Fe-potoana fandoavana ireo mpanjifanao/mpamatsy: hatramin’ny 60 andro
  • Faharetan’ny fandinihan’ny SOLIDIS: 7 andro fiasana farafahaelany

  Inona avy ireo antotan-taratasy ilaina?

  • CIN du promoteur/associé
  •  CV du promoteur/associé
  •  Statut et procès-verbaux,…
  • Existence d’un contrat avec un créancier ou débiteur; ou présentation d’un cahier d’appel d’offre