SOLIDIS uneinstitution financière pourl’émergence de Madagascar

Maniry ho antsoina

Maniry ho antsoina Maniry ho antsoina

Manana fanontaniana ve ianao?  Ny mpanolon-tsaina eto amin’ny SOLIDIS dia hamerina hiantso anao araka ny fotoana voamarinao, izay voafetra ny alatsinainy hatramin’ny zoma, amin’ny 8ora maraina hatramin’ny 5ora hariva . Aza misalasala ary fa sady maimaim-poana no tsy misy fifamatorana ara-barotra izany.

Mba ahafahana miantso sy mamahà haingana ny fanontanianao dia iangaviana ianao hameno manontolo ny mombamomba anao eto ambany. Mandrapi-resaka tompoko!

Rappel immédiat

Besoin d'un crédit

Un conseiller vous rappelle gratuitement pour étudier votre projet et vous proposer une solution de financement adéquate

Besoin d'un financement en

Votre numéro de téléphone

Quand souhaitez-vous être rappelé

Formulaire de demande de renseignement