SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Dokam-barotra

Dokam-barotra Dokam-barotra

Dokam-barotra

Niroso tamin’ny fanaovan-tsonia ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny Orinasa Solidis Garantie sy MicroCred Madagascar tamin’ny faran’ity herinandro ity. Ity fifanarahana ity dia miompana manokana amin’ny fanomezan’ny SOLIDIS Garantie antoka ara-bola mifandanja amin’ny sandam-bola azo hampindraminan’ ny Orinasa MicroCred Madagascar ny mpanjifany, izay mitentina 5 lavitrisa ariary. Ity fifanarahana ity no natao  mba hitondran’ny roa tonta ny anjara birikiny ho fampivoarana ny ekonomia malagasy.

    IREO MPIRAY OMBON’ANTOKA AMINAY