SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Ho an’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano

Ho an’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano Ho an’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano

Te-hanatanteraka ny tetik’asanao ve ianao? Azonao atao tombatombanana eto izany satria sady maimampoana no tsy misy famatorana ara-barotra!

Ny fitaovana fanombanan’ny SOLIDIS dia ahafahanao:

  • Na mikajy ny totalim-bola azonao indramina arakaraky ny karamanao
  • Na mikajy ny karama isam-bolana ilaina mifanaraka amin’ny lelavola tianao hindramina
Pour votre renseignement
Durée max Taux d'intérêt des banques /an
12ans14% ( à titre indicatif)
Calculez votre capacité d’emprunt
MGA
MGA
Mois
Calculez votre salaire mensuel
MGA
MGA
Mois
MGA

IREO MPIRAY OMBON’ANTOKA AMINAY