SOLIDIS uneinstitution financière pourl’émergence de Madagascar

Hoan’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano

Hoan’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano Hoan’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano

Ho fanatanterahana ny tetik’asanao, ataovy eto maimampoana, tsy misy famatorana ara-barotra, ny tombana ny tetikasanao !

Ny fitaovana fanombanan’ny SOLIDIS dia ahafahanao:

  • Na mikajy ny totalim-bola azonao indramina arakaraky ny karamanao
  • Na mikajy ny karama isam-bolana ilaina mifanaraka amin’ny lelavola tianao hindramina
Pour votre renseignement
Durée max Taux d'intérêt des banques /an
12ans14% ( à titre indicatif)
Calculez votre capacité d’emprunt
MGA
MGA
Mois
Calculez votre salaire mensuel
MGA
MGA
Mois
MGA

NOS PARTENAIRES