SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Ho an'ny Orinasa: Fitsapana ny fahazoana Antoka/Famatsiam-bola

Ho an'ny Orinasa: Fitsapana ny fahazoana Antoka/Famatsiam-bola Ho an'ny Orinasa: Fitsapana ny fahazoana Antoka/Famatsiam-bola

Te-hikajikajy ve ianao alohan’ny hanapahanao hevitra amin’ny findramam-bola sy ny antoka mety ho azonao ? SOLIDIS GARANTIE dia nametraka ity fitaovana ity mba hanampiana anao amin’izany. Ndao ary hotombanana ny tetikasanao!

Tsotra, haingana ary tsy misy fifamatorana ara-barotra.

Raha mila toro-lalana na fanazavana fanampiny ianao dia apetrao eto ny fangatahanao fa hojeren’ny tompon’andraikatra araka izay azo atao izany.

Pour votre renseignement
Durée max Taux d'intérêt des banques /an
12ans14% ( à titre indicatif)
Hamarino ny fahafahanao mihindram-bola
MGA
Mois
MGA
Mois
MGA

IREO MPIRAY OMBON’ANTOKA AMINAY