SOLIDIS uneinstitution financière pourl’émergence de Madagascar

Ny tantarany

Ny tantarany Ny tantarany

Notre Histoire

2017
December 19

Fanendrena ny TALE JENERALY vaovao

Fanendrena ny TALE JENERALY vaovaon’i SOLIDIS GARANTIE ary famoronana ny SOLIDIS CAPITAL, kitapom-bola natao hoan’ny famatsiam-bola an’ireo orinasam-pandraharahana.
2016
February 19

Nanaovan-tsonia ny fitantanana ny kitapom-bola GPP AGRICOLE via CASEF

Nanaovan-tsonia ny fitantanana ny kitapom-bola GPP AGRICOLE via CASEF mitentina 4,5 millions USD iarahan’ny  SOLIDIS sy ny Banky Iraisam-pirenena.
2015
December 19

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny tamberin’antoka miaraka amin’ny African Guarantee Funds( AGF) hoan’ny fandraisany anjara mitentina 500 000 dollars USD

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny tamberin’antoka miaraka amin’ny African Guarantee Funds( AGF) hoan’ny fandraisany anjara mitentina 500 000 dollars USD
2014
December 19

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny fitantanam-bola GPP PME mitentina 4 millions USD iarahan’ny SOLIDIS, ny Fanjakana malagasy ary ny Banky Iraisam-pirenena.

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny fitantanam-bola GPP PME mitentina 4 millions USD iarahan’ny SOLIDIS, ny Fanjakana malagasy ary ny Banky Iraisam-pirenena.
2012
December 19

Nanitarana ny fankatoavana

Nanitarana ny fankatoavana hoan’ireo karazana fifanekena ara-tsonia rehetra (n°002/2012-CSBF)
2010
December 19

Nahazahoana fankatoavana avy amin’ny CSBF

Nahazahoana fankatoavana avy amin’ny CSBF amin’ny maha-orinasa ara-bola (n°12/Ef/2011)
2009
December 19

Tohana ara-bola sy ara-teknika momba ny fampandrosoana

Tohana ara-bola sy ara-teknika mitentina 1,5 MILLIONS d’Euro isaky ny Masoivoho Frantsay momba ny fampandrosoana (AFD)
2008
December 19

Namoronana ny SOLIDIS

Teraka avy amin’ny  fanirian’ireo mpitantana orinasa ampolony izay manana traikefa ara-bola sy ara-mpandraharahana matanjaka, ny hevitr’izy ireo dia ny hamorona « tanana mitam-piadiana ara-bola » izay manana tanjona ny mba hanamora ny fisitrahan’ireo orinasa madinika sy salantsalany eto Madagasikara ny famatsiam-bola avy amin’ny banky, ny hampiroborobo ny fandraharahana ary ny handray anjara amin’ny fampandrosoana ara-toekarenan’ny firenena.