SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Ny tantarany

Ny tantarany Ny tantarany

Tantaran'ny SOLIDIS

2018
October 11

Nananganana ny Orinasa Maison & Tradition

Niarahana niasa tamin'ny SOLIDIS CAPITAL, anisan'ny nanamarika ny fiorenana ara-ofisialin'ny orinasa MAISON & TRADITION ny fampirantiana nandritra ny hetsika Salon de l'Habitat 2018 ny tanàna voalohany ho hahoriny eny Imerimanjaka, izay antsoina hoe" AKANY SOA". Nalaina tahaka avy amin'ny trano gasy fahiny, trano miisa 19 no hahorina ka manodidina ny 700 000Ariary isam-bolana no saran'izany trano izany mandritra ny 15 taona.
2017
December 19

Fanendrena ny TALE JENERALY vaovao

Fanendrena ny TALE JENERALY vaovaon’i SOLIDIS GARANTIE ary fananganana ny SOLIDIS CAPITAL, izay tahirim-mpampiasam-bola ho an’ireo orinasa.  
2016
February 19

Nanaovan-tsonia ny fitantanana ny kitapom-bola GPP AGRICOLE amin’ny alalan’ny CASEF

Nanaovan-tsonia ny fitantanana ny kitapom-bola GPP AGRICOLE amin'ny alalan'ny CASEF mitentina 4,5 tapitrisa dolara iarahan’ny  SOLIDIS sy ny Banky Iraisam-pirenena.
2015
December 19

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny tamberin’antoka miaraka amin’ny African Guarantee Funds( AGF) izay mitentina 500 000 dolara

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana miaraka amin’ny African Guarantee Funds (AGF) momba ny tamberin’antoka izay mitentina 500 000 dolara.
2014
December 19

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana iarahan’ny SOLIDIS, ny Fanjakana malagasy ary ny Banky Iraisam-pirenena, momba ny fitantanana ny tahirim-pampiasam-bola GPP PME izay mitentina 4 tapitrisa dolara.

Nanaovan-tsonia ny fifanarahana nataon'ny SOLIDIS, ny Fanjakana malagasy ary ny Banky Iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny tahirim-pampiasam-bola GPP PME, izay mitentina 4 tapitrisa dolara .
2012
December 19

Nanitarana ny fahazoan-dalana hoan’ireo karazana antoka ara-tsonia rehetra

Nanitarana ny fankatoavana hoan’ireo karazana fifanekena ara-tsonia rehetra (n°002/2012-CSBF)
2010
December 19

Nahazoana fankatoavana avy amin’ny CSBF

Nahazoana fankatoavana  sy fahazoan-dalana avy amin’ny CSBF ho anisan'ireo orinasa mitovy sanda amin'ny  banky sy mikraofinansy (n°12/Ef/2011)
2009
December 19

Tohana ara-bola sy ara-teknika avy amin’ny AFD

Nahazona ny tohana ara-bola sy ara-teknika avy amin'ny Masoivoho Frantsay momba ny fampandrosoana (AFD), izay mitentina 1,5 tapitrisa Euro.
2008
December 19

Nananganana ny orinasa SOLIDIS

SOLIDIS dia tsiri-kevitra nipoitra avy amin’ireo mpitantana orinasa ampolony izay ampy traikefa amin’ny fitantanana ara-bola sy fandraharahana. Nihevitra  izy ireo, araka izany, ny hanangana « Tohana azo antoka amin’ny fitantanam-bola». Ny tanjon’izy ireo dia ny mba hanamora ny fahazoan’ireo orinasa madinika sy salantsalany eto Madagasikara hihindram-bola eo anivon’ny banky sy ny mikraofinansy, ary ny hampiroborobo ny sehatry ny fandraharahana. SOLIDIS dia handray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ara-toekarenan’ny firenena.