SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Fanotaniana Matetika Mipetraka

Fanotaniana Matetika Mipetraka Fanotaniana Matetika Mipetraka

Amin’ny maha-orinasa mpampindram-bola azy,  SOLIDIS dia manampy ara-teknika ireo orinasa madinika sy salantsalany, araka ny sokajiny avy ary manome vahaolana ara-bola mifandraika tsara amin’ny sehatr’asany (equity, quasi-equity, antoka, fihindramam-bola, …).

 • Inona avy ireo karazana famatsiam-bola atolotry ny SOLIDIS?
  Ireo vahaolana ara-mpamatsiam-bolanay dia miankina amin’ny filan’ny mpanjifa tsirairay. SOLIDIS dia afaka manome lelavola, na avansy any amin’ny kaonty amin’ ny Banky(trosa, dettes subordonnées).
 • Voahaja ve ny tsiambaratelon’ny tetik’asako?
  Izahay dia tsy malaina mihintsy ny hanao sonia fifanarahana fitazonana ho tsiambaratelo, ary izany dia alohan’ny hanokafanay ny atotan-taratasinao. Ankoatr’izany, dia hampahafantarinay anao hoe iza avy ireo mpampiasa vola/actionnaire, ary afaka manapa-kevitra ianao na hamela azy hikasika ny drafitr’asanao sy ny teti-bolanao na tsia.
 • Hoatran’ny ahoana ny fomba fanaraha-maso ny tetik’asa?
  SOLIDIS dia manana rafi-mpitantanana tetik’asa izay ahitana karazana fomba fanaraha-maso (tatitra ara-potoana) izay ahafahanay miantoka ny fanaraha-maso ny fandrosoan’ny tetik’asa , ary koa mijery ny teti-bola nolaniana nandritra ny fanatanterahana ny tetik’asa.
 • Misy hafiriana eo anelanelan’ny fametrahana fangatahana sy ny fisafidianana?
  Izany dia miovaova ary miankina betsaka amin’ny mpitondra ny tetik’asa  ary koa amin’ny atotan-taratasy nasehon’ny mpandraharaha. Mazava hoazy, fa izahay dia manampy ny mpandraharaha amin’ny famolavolana ireo singa tsy maintsy ilaina amin’ny fandraisana fanapahan-kevtr’ireo mpampiasa vola.
 • Voaray ao anatin’ny famatsiam-bola ve ny teti-bola hoan’ny tranga tsy ampoizina?
  Tsia. Noho izany dia amporisihina ireo mpangataka mba hanamaivana ny teti-bolan’ny tetik’asa rehefa mametraka ny fangtahana. Raha sendra ka nanisy teti-bola hoan’ny tranga tsy ampoizina ao anaty fangatahana ny mpanagataka dia, avahana izany teti-bola izany.
 • Hatramin’ny ohatrinona ny famatsiam-bola omen’ny SOLIDIS isaky ny tetik’asa?
  Ny valopin’ny famatsiam-bola dia miankina hangezan’ny tetik’asa. Mety hahatratra hatramin’ny 150 000EUR.

IREO MPIRAY OMBON’ANTOKA AMINAY