SOLIDIS uneinstitution financière pourl’émergence de Madagascar

Ny fahaiza-manao

Ny fahaiza-manao Ny fahaiza-manao
  • Mihoatra ny 5 700 ireo orinasa noraisina an-tanana sy notohanana
  • 1 lavitrisa ariary ny renivola ara-tsosialy ka ny 750 tapitrisa ariary dia saika fanomezana avy amin’ny AFD avokoa
  • 69 lavitrisa ariary no sandan’ny antoka nomena hatramin’ny taona 2017
  • Nahazo ny amboaran’ny  orinasam-pandraharahana afrikanina tsara indrindra  tamin’n’ny taona 2016
  • Nahazo ny amboaran’ny HEC Bernard Ramanantsoa – Fandraisana an-tanana ny Mpanjifa tsara indrindra  tamin’ny taona 2017