SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Orinasa

Orinasa Orinasa

“Mikasa fampiasam-bola goavana ve ianao hoentina mananganana na manitaratra ny orinasanao ? Sa te hanana vola misimisy kokoa hanodinana ny asanao? Sa mila antoka ve ianao hoan’ny tsenam-barotrao na ahazoanao manao tolo-barotra ? Ary, sarotra aminao ve ny mahazo fampindramam-bola na antoka eny anivon’ny Banky?”

Na inona na inona sehatr’asa iasanao, safidio ny antoka sy famatsiam-bolan’ny SOLIDIS ho vahaolana haingana, tsotra sy azo antoka mba hanamafisana ny fahaiza-manaonao sy hanatanterahanao ireo tetikasanao. Ary ho fanampiana anao ara-teknika, na eo amin’ny fikarakarana ireo antontan-taratasy fangatahana na eo amin’ny fitantanana ara-bola, dia vonona hanoro sy hanampy anao ireo mana-pahaizana manokana amin’izany eto amin’ny SOLIDIS.